Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền và khủng bố

Bí mật của những kho vàng nằm sâu trong vách núi ở Thụy Sĩ
Bí mật của những kho vàng nằm sâu trong vách núi ở Thụy Sĩ

Người giàu coi vàng như lựa chọn ngừa rủi ro và đầu tư hợp lý nên nhiều doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và dựng những hầm vàng bí mật trong núi.

Bí mật của những kho vàng nằm sâu trong vách núi ở Thụy Sĩ

Bí mật của những kho vàng nằm sâu trong vách núi ở Thụy Sĩ

Người giàu coi vàng như lựa chọn ngừa rủi ro và đầu tư hợp lý nên nhiều doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và dựng những hầm vàng bí mật trong núi.