Từ khóa tìm kiếm: Sa thải lao động trên 35 tuổi

Doanh nghiệp FDI sa thải khá nhiều lao động trên 35 tuổi
Doanh nghiệp FDI sa thải khá nhiều lao động trên 35 tuổi

VOV.VN -Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình hình sa thải lao động trên 35 tuổi diễn ra khá nhiều ở các doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI sa thải khá nhiều lao động trên 35 tuổi

Doanh nghiệp FDI sa thải khá nhiều lao động trên 35 tuổi

VOV.VN -Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình hình sa thải lao động trên 35 tuổi diễn ra khá nhiều ở các doanh nghiệp FDI

Mất việc làm sau tuổi 35: Thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội
Mất việc làm sau tuổi 35: Thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp sa thải hàng loạt người lao động độ tuổi ngoài 35 khiến hàng chục vạn người lao động đang đứng trước nguy cơ mất việc. 

Mất việc làm sau tuổi 35: Thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội

Mất việc làm sau tuổi 35: Thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp sa thải hàng loạt người lao động độ tuổi ngoài 35 khiến hàng chục vạn người lao động đang đứng trước nguy cơ mất việc.