Từ khóa tìm kiếm: sản dải heo

Hy hữu: Thiếu niên bị khối sán dải heo làm ổ trong não
Hy hữu: Thiếu niên bị khối sán dải heo làm ổ trong não

VOV.VN - Các bác sĩ mở hộp sọ của bệnh nhi để lấy khối sán dải heo có kích thước như quả chôm chôm ra ngoài.

Hy hữu: Thiếu niên bị khối sán dải heo làm ổ trong não

Hy hữu: Thiếu niên bị khối sán dải heo làm ổ trong não

VOV.VN - Các bác sĩ mở hộp sọ của bệnh nhi để lấy khối sán dải heo có kích thước như quả chôm chôm ra ngoài.