Từ khóa tìm kiếm: sản lượng công nghiệp

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 8
Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 8

VOV.VN - Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm mạnh do nhu cầu nhập khẩu quốc tế giảm.

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 8

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 8

VOV.VN - Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm mạnh do nhu cầu nhập khẩu quốc tế giảm.

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 tăng mạnh
Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 tăng mạnh

VOV.VN - Đây được xem là mức tăng sản lượng công nghiệp mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua.

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 tăng mạnh

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 tăng mạnh

VOV.VN - Đây được xem là mức tăng sản lượng công nghiệp mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua.