Từ khóa tìm kiếm: sản phẩm sinh học

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng
Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

VOV.VN - Giá thành sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn khá cao, gấp 3-5 lần sản phẩm bình thường, khiến nhiều người tiêu dùng chưa sẵn sàng tiếp cận.

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

VOV.VN - Giá thành sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn khá cao, gấp 3-5 lần sản phẩm bình thường, khiến nhiều người tiêu dùng chưa sẵn sàng tiếp cận.