Từ khóa tìm kiếm: sản phẩm thân thiện môi trường

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng
Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

VOV.VN - Giá thành sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn khá cao, gấp 3-5 lần sản phẩm bình thường, khiến nhiều người tiêu dùng chưa sẵn sàng tiếp cận.

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

Giá thành cao, sản phẩm thân thiện môi trường khó đến người tiêu dùng

VOV.VN - Giá thành sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn khá cao, gấp 3-5 lần sản phẩm bình thường, khiến nhiều người tiêu dùng chưa sẵn sàng tiếp cận.

Đạm Cà Mau tiếp tục lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Đạm Cà Mau tiếp tục lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Top 500 các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và năng lực tài chính tốt, đặc biệt liên tục có lợi nhuận sau thuế cao trong 5 năm gần nhất.

Đạm Cà Mau tiếp tục lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Đạm Cà Mau tiếp tục lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Top 500 các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và năng lực tài chính tốt, đặc biệt liên tục có lợi nhuận sau thuế cao trong 5 năm gần nhất.