Từ khóa tìm kiếm: Sản phụ ở Quảng Bình tử vong

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?
Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị một sản phụ bị tử vong trước đó.

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

Sản phụ ở Quảng Bình tử vong do bị tắc mạch ối, sốc phản vệ?

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị một sản phụ bị tử vong trước đó.