Từ khóa tìm kiếm: san ủi trái phép

Đề nghị Công an điều tra vụ san ủi trái phép đất rừng Tà Cú  ​
Đề nghị Công an điều tra vụ san ủi trái phép đất rừng Tà Cú ​

VOV.VN -Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định tổng diện tích đất bị đối tượng san ủi là 1.270 m2 , trong đó có 592 m2 là rừng sản xuất, thuộc tiểu khu 296C.

Đề nghị Công an điều tra vụ san ủi trái phép đất rừng Tà Cú  ​

Đề nghị Công an điều tra vụ san ủi trái phép đất rừng Tà Cú ​

VOV.VN -Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định tổng diện tích đất bị đối tượng san ủi là 1.270 m2 , trong đó có 592 m2 là rừng sản xuất, thuộc tiểu khu 296C.

Đào núi, làm đường không phép, địa phương buông lỏng quản lý đất đai
Đào núi, làm đường không phép, địa phương buông lỏng quản lý đất đai

VOV.VN - Vịnh Vũng Rô, rừng đặc dụng Đèo Cả, Phú Yên diễn ra tình trạng san ủi trái phép mà chính quyền địa phương “chưa động tĩnh” gì.

Đào núi, làm đường không phép, địa phương buông lỏng quản lý đất đai

Đào núi, làm đường không phép, địa phương buông lỏng quản lý đất đai

VOV.VN - Vịnh Vũng Rô, rừng đặc dụng Đèo Cả, Phú Yên diễn ra tình trạng san ủi trái phép mà chính quyền địa phương “chưa động tĩnh” gì.