Từ khóa tìm kiếm: Sân Wibawa Mukti vắng tanh trong ngày Olympic Việt Nam ra quân

Sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân
Sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân

VOV.VN - Các khán đài sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân ở ASIAD 18 gặp Olympic Pakistan.

Sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân

Sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân

VOV.VN - Các khán đài sân Wibawa Mukti "vắng tanh" trong ngày Olympic Việt Nam ra quân ở ASIAD 18 gặp Olympic Pakistan.