Từ khóa tìm kiếm: sang tên đổi chủ

Bộ Công an: Chỉ xử phạt xe không chịu sang tên đổi chủ  ​
Bộ Công an: Chỉ xử phạt xe không chịu sang tên đổi chủ ​

VOV.VN - Chỉ phạt chủ xe không sang tên đổi chủ trong khi giải quyết vi phạm giao thông, còn lại không được dừng xe để kiểm tra.  

Bộ Công an: Chỉ xử phạt xe không chịu sang tên đổi chủ  ​

Bộ Công an: Chỉ xử phạt xe không chịu sang tên đổi chủ ​

VOV.VN - Chỉ phạt chủ xe không sang tên đổi chủ trong khi giải quyết vi phạm giao thông, còn lại không được dừng xe để kiểm tra.