Từ khóa tìm kiếm: sáp nhập cơ quan thông tin báo chí

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ 1/1/2019
Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ 1/1/2019

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, được thành lập dựa trên việc hợp nhất 4 cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh sẽ chính thức vận hành từ 1/1/2019.

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ 1/1/2019

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ 1/1/2019

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, được thành lập dựa trên việc hợp nhất 4 cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh sẽ chính thức vận hành từ 1/1/2019.