Từ khóa tìm kiếm: Simone Askew phụ nữ gốc phi đầu tiên chỉ huy trường West Point

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point
Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

VOV.VN - Simone Askew đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận cương vị chỉ huy Học viện Quân sự Mỹ.

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

VOV.VN - Simone Askew đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận cương vị chỉ huy Học viện Quân sự Mỹ.