Từ khóa tìm kiếm: sinh sống ở Nga

Đầu tư vào nông nghiệp-Sinh kế lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Nga
Đầu tư vào nông nghiệp-Sinh kế lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Những năm gần đây, người Việt ở Volgograd, Nga đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, mở ra sinh kế lâu dài, ổn định và được chính quyền địa phương ủng hộ.

Đầu tư vào nông nghiệp-Sinh kế lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Nga

Đầu tư vào nông nghiệp-Sinh kế lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Những năm gần đây, người Việt ở Volgograd, Nga đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, mở ra sinh kế lâu dài, ổn định và được chính quyền địa phương ủng hộ.