Từ khóa tìm kiếm: sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản

Không hiếm sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản

VOV.VN- Không hiếm sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản hay nhiều doanh nghiệp than phiền khi phải đào tạo bổ sung nếu tuyển dụng họ vào làm việc.