Từ khóa tìm kiếm: smartphone bị cài malware

Giật mình loạt smartphone đình đám bị cài phần mềm độc hại
Giật mình loạt smartphone đình đám bị cài phần mềm độc hại

Các phần mềm độc hại (malware) được tìm thấy trên 38 thiết bị Android thuộc sở hữu của 2 công ty chưa được tiết lộ danh tính.

Giật mình loạt smartphone đình đám bị cài phần mềm độc hại

Giật mình loạt smartphone đình đám bị cài phần mềm độc hại

Các phần mềm độc hại (malware) được tìm thấy trên 38 thiết bị Android thuộc sở hữu của 2 công ty chưa được tiết lộ danh tính.