Từ khóa tìm kiếm: sổ đỏ

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trước thời hạn 30/6
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trước thời hạn 30/6

VOV.VN -Theo kế hoạch đề ra, đến 30/6 tới, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu...

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trước thời hạn 30/6

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trước thời hạn 30/6

VOV.VN -Theo kế hoạch đề ra, đến 30/6 tới, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu...

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ
Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Các trường hợp này tiếp tục rà soát, bóc tách và xem xét, sẽ trả lời chính thức đối với từng trường hợp sau khi rà soát các yếu tố.

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Các trường hợp này tiếp tục rà soát, bóc tách và xem xét, sẽ trả lời chính thức đối với từng trường hợp sau khi rà soát các yếu tố.

Nhà thu nhập thấp Hà Nội: Chưa chốt giá vì chậm đủ đường
Nhà thu nhập thấp Hà Nội: Chưa chốt giá vì chậm đủ đường

VOV.VN -Hàng nghìn người dân Hà Nội bức xúc khi nhiều năm nay, giá nhà thu nhập thấp vẫn chỉ là “tạm tính”, không đủ thủ tục làm sổ đỏ.

Nhà thu nhập thấp Hà Nội: Chưa chốt giá vì chậm đủ đường

Nhà thu nhập thấp Hà Nội: Chưa chốt giá vì chậm đủ đường

VOV.VN -Hàng nghìn người dân Hà Nội bức xúc khi nhiều năm nay, giá nhà thu nhập thấp vẫn chỉ là “tạm tính”, không đủ thủ tục làm sổ đỏ.

Nguy cơ không được cấp sổ đỏ khi mua nhà nợ tiền sử dụng đất
Nguy cơ không được cấp sổ đỏ khi mua nhà nợ tiền sử dụng đất

VOV.VN -Nhiều người bỏ tiền tỷ để mua nhà mà không được cấp sổ đỏ do doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất.

Nguy cơ không được cấp sổ đỏ khi mua nhà nợ tiền sử dụng đất

Nguy cơ không được cấp sổ đỏ khi mua nhà nợ tiền sử dụng đất

VOV.VN -Nhiều người bỏ tiền tỷ để mua nhà mà không được cấp sổ đỏ do doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất.