Từ khóa tìm kiếm: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với 100% vốn nhà nước

VOV.VN - Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi), với 445/450 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,13%.

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng

VOV.VN - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vừa được quyết định phê duyệt thành lập với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.