Từ khóa tìm kiếm: Sở Giao thông Vận tải TP HCM

Việc thí điểm lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có vi phạm luật?
Việc thí điểm lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có vi phạm luật?

VOV.VN -Theo Luật sư, hành vi lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, cụ thể là khoản 1, Điều 33 Luật giao thông đường bộ

Việc thí điểm lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có vi phạm luật?

Việc thí điểm lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có vi phạm luật?

VOV.VN -Theo Luật sư, hành vi lắp đặt hệ thống barie trên vỉa hè có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, cụ thể là khoản 1, Điều 33 Luật giao thông đường bộ