Từ khóa tìm kiếm: số hóa

Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế không tiền mặt
Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế không tiền mặt

VOV.VN - Việt Nam có đủ cơ sở hạ tầng và các công cụ cần thiết để tiến tới một nền kinh tế phi tiền mặt vào năm 2020.

Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế không tiền mặt

Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế không tiền mặt

VOV.VN - Việt Nam có đủ cơ sở hạ tầng và các công cụ cần thiết để tiến tới một nền kinh tế phi tiền mặt vào năm 2020.

Việt Nam hăng hái trong số hóa nền kinh tế
Việt Nam hăng hái trong số hóa nền kinh tế

VOV.VN -Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đột phá về kinh tế số, và được đánh giá là có cơ hội lớn để trở nên nổi bật trong tương lai.

Việt Nam hăng hái trong số hóa nền kinh tế

Việt Nam hăng hái trong số hóa nền kinh tế

VOV.VN -Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đột phá về kinh tế số, và được đánh giá là có cơ hội lớn để trở nên nổi bật trong tương lai.