Từ khóa tìm kiếm: số hóa nền kinh tế

Việt Nam hăng hái trong số hóa nền kinh tế

VOV.VN -Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đột phá về kinh tế số, và được đánh giá là có cơ hội lớn để trở nên nổi bật trong tương lai.