Từ khóa tìm kiếm: số hóa thông tin

Vingroup ra mắt bộ Giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS
Vingroup ra mắt bộ Giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS

VOV.VN - Hôm nay 12/4, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS (Tập đoàn Vingroup) công bố ra mắt Giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS.

Vingroup ra mắt bộ Giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS

Vingroup ra mắt bộ Giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS

VOV.VN - Hôm nay 12/4, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS (Tập đoàn Vingroup) công bố ra mắt Giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS.