Từ khóa tìm kiếm: số liệu dân số

Hơn 5 triệu USD hỗ trợ thu thập số liệu về dân số
Hơn 5 triệu USD hỗ trợ thu thập số liệu về dân số

VOV.VN - Dự án có ứng dụng công nghệ mới nhằm cải thiện công tác thu thập, nâng cao chất lượng số liệu về dân số.

Hơn 5 triệu USD hỗ trợ thu thập số liệu về dân số

Hơn 5 triệu USD hỗ trợ thu thập số liệu về dân số

VOV.VN - Dự án có ứng dụng công nghệ mới nhằm cải thiện công tác thu thập, nâng cao chất lượng số liệu về dân số.