Từ khóa tìm kiếm: số trẻ em thấp kỷ lục

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục
Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

VOV.VN - Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng khi số lượng trẻ sinh ra năm 2018 thấp kỷ lục, chỉ đạt 918.394 trẻ.

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

VOV.VN - Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng khi số lượng trẻ sinh ra năm 2018 thấp kỷ lục, chỉ đạt 918.394 trẻ.