Từ khóa tìm kiếm: sở văn hóa cần thơ

Du lịch Cần Thơ làm gì để cất cánh?
Du lịch Cần Thơ làm gì để cất cánh?

VOV.VN - Ngành du lịch Cần Thơ đã có những bước chuyển biến đáng kể, nhưng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, phát triển du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ.

Du lịch Cần Thơ làm gì để cất cánh?

Du lịch Cần Thơ làm gì để cất cánh?

VOV.VN - Ngành du lịch Cần Thơ đã có những bước chuyển biến đáng kể, nhưng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, phát triển du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ.