Từ khóa tìm kiếm: sợi nilon carbon

Bị điện giật cháy người vì dây câu làm bằng carbon
Bị điện giật cháy người vì dây câu làm bằng carbon

Sử dụng sợi nilon carbon làm dây câu cá, một cần thủ bị điện cao thế truyền xuống, giật, gây bỏng nặng.

Bị điện giật cháy người vì dây câu làm bằng carbon

Bị điện giật cháy người vì dây câu làm bằng carbon

Sử dụng sợi nilon carbon làm dây câu cá, một cần thủ bị điện cao thế truyền xuống, giật, gây bỏng nặng.