Từ khóa tìm kiếm: sông chày hang tối

Người dân Phong Nha trả tài sản bị đánh rơi cho nhiều khách nước ngoài
Người dân Phong Nha trả tài sản bị đánh rơi cho nhiều khách nước ngoài

VOV.VN - Nhiều trường hợp du khách đánh rơi hoặc bỏ quên tài sản cá nhân có giá trị nhưng phần lớn họ đều nhận lại từ người dân và nhân viên trung tâm du lịch.

Người dân Phong Nha trả tài sản bị đánh rơi cho nhiều khách nước ngoài

Người dân Phong Nha trả tài sản bị đánh rơi cho nhiều khách nước ngoài

VOV.VN - Nhiều trường hợp du khách đánh rơi hoặc bỏ quên tài sản cá nhân có giá trị nhưng phần lớn họ đều nhận lại từ người dân và nhân viên trung tâm du lịch.