Từ khóa tìm kiếm: sống trong nước

Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước và lây nhiễm qua nước không?
Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước và lây nhiễm qua nước không?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước bao lâu và liệu có khả năng lây nhiễm cho con người trong môi trường này hay không?

Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước và lây nhiễm qua nước không?

Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước và lây nhiễm qua nước không?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có thể sống trong nước bao lâu và liệu có khả năng lây nhiễm cho con người trong môi trường này hay không?

Hậu Giang: Buộc nhà máy Lee & Man xây hồ lắng lọc trước khi xả thải
Hậu Giang: Buộc nhà máy Lee & Man xây hồ lắng lọc trước khi xả thải

VOV.VN - Cá sống được trong nước thải qua xử lý thì nhà máy Lee & Man mới được phép xả ra sông.

Hậu Giang: Buộc nhà máy Lee & Man xây hồ lắng lọc trước khi xả thải

Hậu Giang: Buộc nhà máy Lee & Man xây hồ lắng lọc trước khi xả thải

VOV.VN - Cá sống được trong nước thải qua xử lý thì nhà máy Lee & Man mới được phép xả ra sông.