Từ khóa tìm kiếm: StoryCorps

Ai cũng có một câu chuyện để giãi bày...
Ai cũng có một câu chuyện để giãi bày...

VOV.VN - Đó là ý tưởng truyền cảm hứng cho một người làm phát thanh thu thập được hàng ngàn câu chuyện hay để phục vụ công chúng qua StoryCorps

Ai cũng có một câu chuyện để giãi bày...

Ai cũng có một câu chuyện để giãi bày...

VOV.VN - Đó là ý tưởng truyền cảm hứng cho một người làm phát thanh thu thập được hàng ngàn câu chuyện hay để phục vụ công chúng qua StoryCorps