Từ khóa tìm kiếm: su-32

Máy bay Nga “làm mưa làm gió” trên thị trường vũ khí trong năm 2016?
Máy bay Nga “làm mưa làm gió” trên thị trường vũ khí trong năm 2016?

VOV.VN - Các loại máy bay của Sukhoi, Nga đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Máy bay Nga “làm mưa làm gió” trên thị trường vũ khí trong năm 2016?

Máy bay Nga “làm mưa làm gió” trên thị trường vũ khí trong năm 2016?

VOV.VN - Các loại máy bay của Sukhoi, Nga đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Sư đoàn Không quân 370 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Sư đoàn Không quân 370 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn Không quân 370 luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn Không quân 370 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Sư đoàn Không quân 370 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn Không quân 370 luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.