Từ khóa tìm kiếm: sự cố sập mái che

Mái che hầm sông Sài Gòn đổ sập đè trúng người đi đường
Mái che hầm sông Sài Gòn đổ sập đè trúng người đi đường

VOV.VN -Một phần của mái che, công trình nằm ở gần đầu hầm vượt sông Sài Gòn phía Quận 2 bị đổ sập

Mái che hầm sông Sài Gòn đổ sập đè trúng người đi đường

Mái che hầm sông Sài Gòn đổ sập đè trúng người đi đường

VOV.VN -Một phần của mái che, công trình nằm ở gần đầu hầm vượt sông Sài Gòn phía Quận 2 bị đổ sập