Từ khóa tìm kiếm: sự công bằng cho nhiều nhà đầu tư

Giá cổ phiếu của Vinamilk có thể cao hơn 20% giá thị trường?
Giá cổ phiếu của Vinamilk có thể cao hơn 20% giá thị trường?

VOV.VN - Nhà nước có thể ấn định giá khởi điểm cao hơn giá thị trường từ 20% trở lên khi tổ chức bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

Giá cổ phiếu của Vinamilk có thể cao hơn 20% giá thị trường?

Giá cổ phiếu của Vinamilk có thể cao hơn 20% giá thị trường?

VOV.VN - Nhà nước có thể ấn định giá khởi điểm cao hơn giá thị trường từ 20% trở lên khi tổ chức bán cho các nhà đầu tư chiến lược.