Từ khóa tìm kiếm: sự lãnh đạo của Đảng

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội
Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

VOV.VN - Sáng 24/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

VOV.VN - Sáng 24/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. 

Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc
Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới".

Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới".