Từ khóa tìm kiếm: sửa luật đất đai

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013
Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở định hướng sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013.

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở định hướng sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013.

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù
Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

VOV.VN - Sửa đổi Luật Đất đai 2013 xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng phù hợp đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội và giá đền bù gần với giá thị trường.

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

Thu hồi đất, phải thỏa thuận đền bù

VOV.VN - Sửa đổi Luật Đất đai 2013 xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng phù hợp đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội và giá đền bù gần với giá thị trường.

Sẽ đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi
Sẽ đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi

VOV.VN -Chính phủ cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, trong đó đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi.

Sẽ đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi

Sẽ đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi

VOV.VN -Chính phủ cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, trong đó đổi mới phương pháp định giá đất khi thu hồi.