Từ khóa tìm kiếm: sức mạnh kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới
Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.