Từ khóa tìm kiếm: Sunhouse

Asanzo, Khaisilk lừa dối người tiêu dùng: Trách nhiệm của nhà quản lý?
Asanzo, Khaisilk lừa dối người tiêu dùng: Trách nhiệm của nhà quản lý?

VOV.VN - Asanzo, Khaisilk,...vẫn có thể qua mặt được để lừa dối người tiêu dùng một cách trắng trợn như vậy, một phần trách nhiệm là của nhà quản lý.

Asanzo, Khaisilk lừa dối người tiêu dùng: Trách nhiệm của nhà quản lý?

Asanzo, Khaisilk lừa dối người tiêu dùng: Trách nhiệm của nhà quản lý?

VOV.VN - Asanzo, Khaisilk,...vẫn có thể qua mặt được để lừa dối người tiêu dùng một cách trắng trợn như vậy, một phần trách nhiệm là của nhà quản lý.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN
Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ với thị trường ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp hình thành, song đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn còn bị động, chưa sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.