Từ khóa tìm kiếm: Suối Tiên

Tuyến Metro đầu tiên tại TP HCM lại trễ hẹn

Tuyến metro đầu tiên phải dời đến năm 2020 mới chính thức vận hành, trong khi 2 tuyến tiếp theo chưa biết khi nào mới bắt đầu xây dựng.