Từ khóa tìm kiếm: suy thoái tư tưởng chính trị

Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.

Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?
Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

VOV.VN - Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm trù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát.

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

VOV.VN - Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm trù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát.

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế
Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

VOV.VN - Cần có cách làm phù hợp để cùng lúc đạt được hai yêu cầu về chống tham nhũng và phát triển năng động về kinh tế-xã hội.

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

Vừa đánh tham nhũng vừa xây thể chế

VOV.VN - Cần có cách làm phù hợp để cùng lúc đạt được hai yêu cầu về chống tham nhũng và phát triển năng động về kinh tế-xã hội.

Thành ủy TPHCM kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 412 đảng viên vi phạm
Thành ủy TPHCM kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 412 đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 412 đảng viên.

Thành ủy TPHCM kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 412 đảng viên vi phạm

Thành ủy TPHCM kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 412 đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 412 đảng viên.

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn
Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng:  Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng:  Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Lười học tập chỉ thị, nghị quyết... cũng là suy thoái
Lười học tập chỉ thị, nghị quyết... cũng là suy thoái

VOV.VN - Cần kiên quyết đấu tranh với tình trạng “nắm bắt lý luận hời hợt” dẫn đến nhận thức sai lệch.

Lười học tập chỉ thị, nghị quyết... cũng là suy thoái

Lười học tập chỉ thị, nghị quyết... cũng là suy thoái

VOV.VN - Cần kiên quyết đấu tranh với tình trạng “nắm bắt lý luận hời hợt” dẫn đến nhận thức sai lệch.

Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”
Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”

Một bộ phận cán bộ, đảng viên “thích được đề cao, ca ngợi”-một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”

Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”

Một bộ phận cán bộ, đảng viên “thích được đề cao, ca ngợi”-một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu
70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu

VOV.VN Siết chặt kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu khi Đảng giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu

70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu

VOV.VN Siết chặt kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu khi Đảng giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

Dân trao quyền lực cho cán bộ và có thể lấy lại quyền đó
Dân trao quyền lực cho cán bộ và có thể lấy lại quyền đó

VOV.VN - GS.TSKH Phan Xuân Sơn nhấn mạnh điều này khi nói về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Dân trao quyền lực cho cán bộ và có thể lấy lại quyền đó

Dân trao quyền lực cho cán bộ và có thể lấy lại quyền đó

VOV.VN - GS.TSKH Phan Xuân Sơn nhấn mạnh điều này khi nói về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.