Từ khóa tìm kiếm: tác động của bom hạt nhân lên con người

Cận cảnh sức công phá của bom hạt nhân đối với một “gia đình ở gần”
Cận cảnh sức công phá của bom hạt nhân đối với một “gia đình ở gần”

VOV.VN - Mỹ đã rất nhiều lần thử bom hạt nhân. Trong các vụ thử, họ cũng kiểm tra sức công phá của bom đối với nhà cửa và... con người.

Cận cảnh sức công phá của bom hạt nhân đối với một “gia đình ở gần”

Cận cảnh sức công phá của bom hạt nhân đối với một “gia đình ở gần”

VOV.VN - Mỹ đã rất nhiều lần thử bom hạt nhân. Trong các vụ thử, họ cũng kiểm tra sức công phá của bom đối với nhà cửa và... con người.