Từ khóa tìm kiếm: tác động môi trường của dự án thép Cà ná

Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án thép Cà Ná
Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án thép Cà Ná

Dự án thép quy mô hơn 10 tỷ USD tại Ninh Thuận được yêu cầu tạm dừng để làm rõ một số vấn đề liên quan tới môi trường, công nghệ, thiết bị dự án này.

Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án thép Cà Ná

Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án thép Cà Ná

Dự án thép quy mô hơn 10 tỷ USD tại Ninh Thuận được yêu cầu tạm dừng để làm rõ một số vấn đề liên quan tới môi trường, công nghệ, thiết bị dự án này.