Từ khóa tìm kiếm: tại 3 xã bầu cử sớm diễn ra dân chủ

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn
Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

VOV.VN -Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, việc tổ chức bầu cử ở 32 điểm bỏ phiếu, tại 3 xã bầu cử sớm diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

Bầu cử sớm ở Lai Châu diễn ra an toàn

VOV.VN -Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, việc tổ chức bầu cử ở 32 điểm bỏ phiếu, tại 3 xã bầu cử sớm diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.