Từ khóa tìm kiếm: tái canh cây cà phê

Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê
Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê

VOV.VN - Trên 5.000 hộ dân và doanh nghiệp tại Gia Lai có nhu cầu vay vốn để tái canh cà phê, tuy nhiên chỉ 2% số này có thể tiếp cận được.

Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê

Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê

VOV.VN - Trên 5.000 hộ dân và doanh nghiệp tại Gia Lai có nhu cầu vay vốn để tái canh cà phê, tuy nhiên chỉ 2% số này có thể tiếp cận được.

Nhiều bất cập trong chương trình tín dụng tái canh cà phê
Nhiều bất cập trong chương trình tín dụng tái canh cà phê

VOV.VN - Tái canh cây cà phê là giải pháp quan trọng giúp phát triển bền vững ngành cà phê, nguồn lực kinh tế lớn nhất cho khu vực Tây Nguyên. 

Nhiều bất cập trong chương trình tín dụng tái canh cà phê

Nhiều bất cập trong chương trình tín dụng tái canh cà phê

VOV.VN - Tái canh cây cà phê là giải pháp quan trọng giúp phát triển bền vững ngành cà phê, nguồn lực kinh tế lớn nhất cho khu vực Tây Nguyên. 

Tập huấn sản xuất và tái canh cây cà phê bền vững
Tập huấn sản xuất và tái canh cây cà phê bền vững

VOV.VN -Lớp tập huấn đầu tiên về nội dung “Thực hiện mô hình sản xuất cà phê và thực hiện tái canh cây cà phê bền vững” vừa được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Tập huấn sản xuất và tái canh cây cà phê bền vững

Tập huấn sản xuất và tái canh cây cà phê bền vững

VOV.VN -Lớp tập huấn đầu tiên về nội dung “Thực hiện mô hình sản xuất cà phê và thực hiện tái canh cây cà phê bền vững” vừa được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Giống cà phê đạt chuẩn VnSAT phục vụ tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên
Giống cà phê đạt chuẩn VnSAT phục vụ tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên

VOV.VN - Việc lựa chọn chủng loại giống phù hợp là một trong những khâu quan trọng giúp gia tăng hiệu quả của việc tái canh cà phê bền vững.

Giống cà phê đạt chuẩn VnSAT phục vụ tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên

Giống cà phê đạt chuẩn VnSAT phục vụ tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên

VOV.VN - Việc lựa chọn chủng loại giống phù hợp là một trong những khâu quan trọng giúp gia tăng hiệu quả của việc tái canh cà phê bền vững.

Cà phê phát triển nhanh thiếu bền vững tiềm ẩn nhiều rủi ro
Cà phê phát triển nhanh thiếu bền vững tiềm ẩn nhiều rủi ro

VOV.VN - Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu cà phê đứng hàng thứ 2 thế giới nhưng thiếu bền vững nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cà phê phát triển nhanh thiếu bền vững tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cà phê phát triển nhanh thiếu bền vững tiềm ẩn nhiều rủi ro

VOV.VN - Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu cà phê đứng hàng thứ 2 thế giới nhưng thiếu bền vững nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?
Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Cần thực hiện tốt kế hoạch tái canh chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện tốt quy trình canh tác; tưới nước tiết kiệm; nâng cấp sơ chế cà phê…

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

Làm gì để phát triển cà phê trước tác động của biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Cần thực hiện tốt kế hoạch tái canh chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện tốt quy trình canh tác; tưới nước tiết kiệm; nâng cấp sơ chế cà phê…