Từ khóa tìm kiếm: tái định cư của người dân Huế

Chủ tịch Thừa Thiên Huế dẫn người dân Thượng Thành đi xem chỗ ở mới
Chủ tịch Thừa Thiên Huế dẫn người dân Thượng Thành đi xem chỗ ở mới

VOV.VN - Đây là những hộ dân nằm trong đợt 1 dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế. 

Chủ tịch Thừa Thiên Huế dẫn người dân Thượng Thành đi xem chỗ ở mới

Chủ tịch Thừa Thiên Huế dẫn người dân Thượng Thành đi xem chỗ ở mới

VOV.VN - Đây là những hộ dân nằm trong đợt 1 dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế. 

Cuộc “di dân lịch sử” khỏi Kinh thành Huế sẽ bắt đầu từ tháng 11
Cuộc “di dân lịch sử” khỏi Kinh thành Huế sẽ bắt đầu từ tháng 11

VOV.VN - Giai đoạn 1 của cuộc “di dân lịch sử” cần kinh phí đền bù giải tỏa 1.880 tỉ đồng và khoảng 1.000 tỉ đồng cho đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư.

Cuộc “di dân lịch sử” khỏi Kinh thành Huế sẽ bắt đầu từ tháng 11

Cuộc “di dân lịch sử” khỏi Kinh thành Huế sẽ bắt đầu từ tháng 11

VOV.VN - Giai đoạn 1 của cuộc “di dân lịch sử” cần kinh phí đền bù giải tỏa 1.880 tỉ đồng và khoảng 1.000 tỉ đồng cho đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư.