Từ khóa tìm kiếm: tại Hà Giang Covid-19

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang 2 lần âm tính với SARS-CoV-2
Bệnh nhân 268 ở Hà Giang 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Liên quan tới bệnh nhân 268 ở Hà Giang, Sở Y tế Hà Giang cho biết nữ bệnh nhân 16 tuổi đã âm tính hai lần với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Liên quan tới bệnh nhân 268 ở Hà Giang, Sở Y tế Hà Giang cho biết nữ bệnh nhân 16 tuổi đã âm tính hai lần với virus SARS-CoV-2.