Từ khóa tìm kiếm: tái lập tỉnh lào cai

30.000 tỷ đồng đầu tư các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
30.000 tỷ đồng đầu tư các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế…

30.000 tỷ đồng đầu tư các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai

30.000 tỷ đồng đầu tư các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế…