Từ khóa tìm kiếm: tài năng trẻ

Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Quả cầu vàng
Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Quả cầu vàng

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2015, trao tặng cho tài năng trẻ tiêu biểu.

Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Quả cầu vàng

Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Quả cầu vàng

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2015, trao tặng cho tài năng trẻ tiêu biểu.