Từ khóa tìm kiếm: tài sản của quan chức

Biệt phủ, đất vàng dễ gì có được từ lương
Biệt phủ, đất vàng dễ gì có được từ lương

VOV.VN - Nhiều cán bộ đã phải lên tiếng “phân trần” về những tài sản của mình bị “soi”. Đơn giản, những biệt phủ, đất vàng đâu dễ gì có được nhờ lương.

Biệt phủ, đất vàng dễ gì có được từ lương

Biệt phủ, đất vàng dễ gì có được từ lương

VOV.VN - Nhiều cán bộ đã phải lên tiếng “phân trần” về những tài sản của mình bị “soi”. Đơn giản, những biệt phủ, đất vàng đâu dễ gì có được nhờ lương.

Đưa bản kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng lên mạng có bị xử lý?
Đưa bản kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng lên mạng có bị xử lý?

VOV.VN -Pháp luật nghiêm cấm việc khai thác trái pháp luật bản kê khai, lợi dụng sự minh bạch để gây mất đoàn kết nội bộ…

Đưa bản kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng lên mạng có bị xử lý?

Đưa bản kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng lên mạng có bị xử lý?

VOV.VN -Pháp luật nghiêm cấm việc khai thác trái pháp luật bản kê khai, lợi dụng sự minh bạch để gây mất đoàn kết nội bộ…