Từ khóa tìm kiếm: tâm dịch mới

Covid-19: Gần 5,5 triệu ca mắc trên toàn thế giới, Mỹ có gần 100.000 người chết
Covid-19: Gần 5,5 triệu ca mắc trên toàn thế giới, Mỹ có gần 100.000 người chết

VOV.VN - Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 5,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó Mỹ Latin tiếp tục là điểm nóng mới với số ca mắc không ngừng gia tăng.

Covid-19: Gần 5,5 triệu ca mắc trên toàn thế giới, Mỹ có gần 100.000 người chết

Covid-19: Gần 5,5 triệu ca mắc trên toàn thế giới, Mỹ có gần 100.000 người chết

VOV.VN - Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 5,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó Mỹ Latin tiếp tục là điểm nóng mới với số ca mắc không ngừng gia tăng.