Từ khóa tìm kiếm: tạm dừng đặt tên dường

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

VOV.VN - 12 người ký tên vào bản kiến nghị dừng đặt tên đường ở thành phố Đà Nẵng lại có người khẳng định mình không tham gia vào bản kiến nghị này.