Từ khóa tìm kiếm: tấm lòng nhân đạo

Hiến tặng giác mạc - món quà vô giá cho người bệnh
Hiến tặng giác mạc - món quà vô giá cho người bệnh

VOV.VN - 200 người đăng ký hiến và đã hiến giác mạc khi qua đời tại Kim Sơn (Ninh Bình) được cả xã hội tôn vinh.

Hiến tặng giác mạc - món quà vô giá cho người bệnh

Hiến tặng giác mạc - món quà vô giá cho người bệnh

VOV.VN - 200 người đăng ký hiến và đã hiến giác mạc khi qua đời tại Kim Sơn (Ninh Bình) được cả xã hội tôn vinh.