Từ khóa tìm kiếm: tạm ứng hạn ngạch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

VOV.VN - Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho DN có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

VOV.VN - Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho DN có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai.